datingreview.se

Swedish Dating review

Användarvillkor

Användarvillkor (’’Villkor’’)

Vänligen läs användarvillkoren (’’Villkor’’, ’’Användarvillkor’’) noggrant innan du använder https://
datingreview.se/ (’’Tjänsten) som administreras av datingreview (’’oss’’, ’’vi’’ eller ’’vår’’).

Din tillgång till, och användning av, Tjänsten är villkorad av ditt godkännande och överensstämmelse av
dessa Villkor. Villkoren gäller alla besökare, användare och andra som har tillgång till Tjänsten.

Genom att ha tillgång till och använda Tjänsten så går du med på att följa dessa Villkor. Om du inte
godkänner någon del av Villkoren så kan du inte använda Tjänsten. Användarvillkorens överenskommelse
för escortdatingreview har skapats med hjälp av Terms of Service Generator.

Länkar till andra hemsidor

Vår Tjänst kan innehålla länkar till tredjepartshemsidor som inte ägs eller kontrolleras av datingreview.

datingreview har ingen kontroll över, och har inget ansvar för, innehållet, integritetspolicyn eller praxis
som någon tredjepartshemsida- eller tjänst har. Vidare så erkänner och godkänner du att datingreview
inte ska vara ansvariga eller skyldiga, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust orsakad, eller påstås
vara orsakad, av eller i koppling med, användande av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster
tillgängliga på eller genom några sådana hemsidor eller tjänster.

Vi råder dig starkt till läsa villkoren och integritetspolicy på möjliga tredjepartshemsidor- och tjänster du
besöker.

Gällande lag

Dessa villkor kommer att regleras och konstrueras enligt Greklands lagar utan hänsyn till konflikter i dess
lagbestämmelser.

Vårt misslyckande att tillämpa någon rättighet eller bestämmelse av dessa Villkor kommer inte att ses som en
avvikelse från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse av dessa Villkor visar sig vara ogiltig eller
ogenomförbar av en domstol så kommer resten av dessa Villkor att förbli i kraft. Dessa Villkor utgör hela
avtalet med oss när det gäller vår Tjänst, och ersätter och efterträder några tidigare avtal som vi kan ha
mellan oss gällande Tjänsten.

Förändringar

Vi förbehåller oss rätten, på vårt eget godtycke, att modifiera eller ersätta dessa Villkor när som helst. Om en förändring är väsentlig så kommer vi att försöka notifiera 30 dagar innan de nya villkoren gäller. Vad som är en väsentlig förändring kommer att bedömas utefter vår egna godtycklighet.

Genom att fortsätta ha tillgång till eller använda vår Tjänst efter det att de förändringarna har gjorts så godkänner du de förändrade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, vänligen sluta använd Tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om Villkoren, var vänlig kontakta oss.